Định vị WiFi

Nó nhằm mục đích tìm các mạng có sẵn gần đó cho phép kết nối. Đây là ứng dụng để tìm Wi-Fi hoạt động. 

Chúng tôi đã tìm thấy 5 ứng dụng tốt nhất cho phép bạn kết nối với mạng Wi-Fi an toàn khi bạn vắng nhà và không có dữ liệu di động.

1. Wi-Fi Magic 

về cơ bản là một mạng xã hội nơi người dùng chia sẻ mật khẩu của mạng Wi-Fi mà họ đã kết nối trước đó. 

Tìm các mạng lân cận và cho biết vị trí, SSID và tốc độ internet khả dụng. Và nó cũng có thể đồng bộ dữ liệu mạng trên tất cả các thiết bị. 

2. Instabridge

3. Bản đồ WiFi

Nó hiển thị bản đồ chứa các điểm truy cập, cung cấp mật khẩu cho một số mạng và cho biết mạng nào đang mở.  

4. Công cụ tìm Wi-Fi

Nó trình bày một số mạng gần gũi với bạn, hiển thị những mạng công khai, trả phí và những mạng có tín hiệu tốt nhất. 

5. Vùng tự do

Nó tự động kết nối với mạng tín hiệu cao nhất, để người dùng có thể duyệt internet mà không cần sử dụng gói dữ liệu. 

Tất cả các ứng dụng đều có sẵn cho Android và iOS. Tìm hiểu thêm chi tiết về chúng và tải xuống bằng cách truy cập liên kết.