Tìm hiểu cách kiếm đá quý trong tác động Geshim

Nếu bạn muốn có ngọc cần thiết trong Genshin Impact hôm nay chúng ta sẽ xem xét một số phương pháp để có được chúng.

Tinh thể thiết yếu là một trong những loại tiền tệ trong trò chơi và có thể được đổi lấy các đồ vật khác nhau trong trò chơi.

Đầu tiên, bạn có thể nhận được một số đá quý cần thiết bằng cách khám phá bản đồ và làm các nhiệm vụ phụ.

Có những cái rương ở những điểm ngẫu nhiên, nơi bạn có thể tìm thấy những viên pha lê đặc biệt bên trong.

Bạn cũng có thể kích hoạt bàn thờ và cầu nguyện, vì vậy bạn có thể nhận được nhiều phần thưởng khác nhau bao gồm cả đá quý cần thiết.

Hãy nhớ rằng tất cả các phương pháp này đều miễn phí.

Để tìm hiểu thêm, hãy vuốt lên và truy cập trang web.