Ứng dụng đo huyết áp

Ứng dụng đo huyết áp di động miễn phí

Ứng dụng đo huyết áp là một ứng dụng sức khỏe cần thiết cho những ai có vấn đề về huyết áp cao. Một cuộc khảo sát do Viện địa lý và thống kê Brazil thực hiện cho thấy có khoảng 38,1 triệu người Brazil bị cao huyết áp. Và kể từ năm 2013 những con số này đã tăng lên, các trường hợp tăng huyết áp ngày càng tăng