แอพพลิเคชั่นวัดความดันโลหิต

แอพวัดความดันโลหิตมือถือฟรี

แอปวัดความดันโลหิตเป็นแอปสุขภาพที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง การสำรวจดำเนินการโดย สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติบราซิล แสดงให้เห็นว่าชาวบราซิลประมาณ 38.1 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากความดันโลหิตสูง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ตัวเลขเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น